Na co se pojištění domácnosti vztahuje?

Pojištění domácnosti se obvykle vztahuje na škody způsobené živelnými pohromami, krádežemi a loupežemi. Do živelných pohrom patří škody způsobené požárem, výbuchem plynu, záplavami, zemětřesením, povodní, ale i například pádem stromu apod. Přesnou specifikaci vždy sdělí konkrétní vybraná pojišťovna. Do oblasti pojištění domu a ochrany domácnosti je také možno zahrnout i škody způsobené krádeží a loupeží, což znamená nejen poškození, ale i odcizení věcí z domácnosti. V těchto případech je si nutno, ale uvědomit, že pojištění domácnosti výhodnější bude jen v tom případě, kdy bude sjednána kompletní pojistka se všemi třemi stupni pojištění. Pojištění se pak následně vztahuje na věci a předměty, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Jak se stanovuje pojistná částka?

Stanovení ceny pojištění domácnosti kalkulačkou představuje jen přibližnou pojistnou částku. Poslouží jen pro orientaci a srovnání výší cen za pojištění. Konkrétní pojistné částky jsou finálně stanovovány vždy individuálně. Výše pojistného se odvíjí od celkové hodnoty domácnosti, příslušenství a vybavení. Důležitým ukazatelem je i mnohdy velikost obytné plochy, někdy záleží i na lokalitě, ve které se domácnost nachází. Při pojištění domácnosti nelze ani pominout formu a stupeň zabezpečení domácnosti. Na výslednou pojistnou částku mají také vliv zvolené parametry pojištění, proto je vše nutno pečlivě zvážit. Kdy je pojištění domácnosti nejvýhodnější? Výhodné pojištění je jen v tom případě, kdy jsou všechna pojistná rizika vyhodnocena a ta nejpravděpodobnější zahrnuta do pojistné smlouvy.

Jaké je pojistné plnění?

Při pojištění domácnosti je rozhodující stanovení výše pojistné částky, na kterém je závislé případné pojistné plnění. Pojistné plnění je vypláceno pojišťovnou v případě vzniklé škody. Rozsah a jeho výše jsou závislé na podmínkách uzavřených v pojistné smlouvě, kde je přesně specifikováno. Pojistná částka je vypočítávána obvykle ze součtu odhadovaných hodnot všech věcí, které jsou v domácnosti pojištěny. Tedy záleží na celkově stanovené hodnotě věcí v pojištěné domácnosti.

vyberte si nejlepší pojištění domácnosti, nové pojištění domácnosti ještě dnes, proč si pojistit domácnost

Pojištění domácnosti kalkulačka