Jaké jsou druhy pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti kalkulačka je pro Vás sice užitečná pro celkovou orientaci v cenových relacích pojištění, ale obsah pojistné smlouvy a pojistné podmínky je nutno konzultovat přímo se zástupci vybrané pojišťovny. Pojištění domácnosti se dělí na pojistné produkty se zaměřením:

  • základním

  • nadstandardním

  • doplňkovým

Uvedené druhy při pojištění domácnosti srovnání mají majetkový charakter, liší se pouze stanovenou pojistnou částkou a výší vkládaného majetku.

Základní pojištění domácnosti

Základní pojištění domácnosti se hodí pro běžné domácnosti, ve kterých nejsou extrémně hodnotné předměty. Obsahově je pojištěna celá domácnost komplexně. Výhoda spočívá v relativně nízké ceně pojistného. Za nevýhodu je nutno považovat skutečnost, že celková hodnota domácnosti mnohdy neodpovídá její reálné hodnotě. Při případné pojistné události je pak vyplácena finanční částka, která neodpovídá představám poškozeného. Tento druh pojištění domácnosti lze považovat za první stupeň krytí možných rizik.

Nadstandardní pojištění domácnosti

Nadstandardní pojištění domácnosti se hodí spíše pro domácnosti, ve kterých se již nachází více předmětů vyšší hodnoty. Formou připojištění lze tedy pojistit tyto předměty pro případ jejich zničení či odcizení. Připojištění přitom zajišťuje získání vyššího pojistného plnění v případě škodné události, což je výhodné. Výše pojistné částky je stanovena vždy individuálně podle hodnoty domácnosti. Za nevýhodu je možno považovat nutnost znaleckých posudků o reálné ceně pojištěných předmětů. Tento druh pojištění domácnosti lze považovat za druhý stupeň pokrytí možných rizik.

Doplňkové pojištění domácnosti

Doplňkové pojištění domácnosti tvoří určitou nadstavbu nebo ho lze sjednat i jednotlivě, ale jen jako doplněk předchozích druhů pojištění. Obsahově zahrnuje elektroniku, drahé vybavení, okna či dveře apod. Obecně jsou přitom to pojištění zabezpečeny předměty, které nejsou součástí základního pojištění domácnosti. Velkou výhodou je akceptování skutečné ceny pojištěných předmětů a tím i záruka pokrytí škody v plné výši.

vyberte si nejlepší pojištění domácnosti, nové pojištění domácnosti ještě dnes, proč si pojistit domácnost

Pojištění domácnosti kalkulačka